middenbouwNIEUWS

De afgelopen week stond vooral in het teken van de omgekeerd 20-minuten gesprekken en de aftrap van de kinderboeken week: "Gruwelijk eng".

middenbouwNIEUWS

​De afgelopen week hebben de meeste kinderen van de middenbouw omgekeerde gesprekken gehad samen met de ‘nieuwe’ of ‘oude’ coach. Er is over verschillende zaken gesproken, er zijn bijvoorbeeld nieuwe doelen gesteld voor het aankomend schooljaar en er is natuurlijk over de talenten van de kinderen gesproken. Volgende week zullen nog een aantal kinderen en leerkrachten in gesprek gaan want ivm de staking van afgelopen donderdag hebben we de gesprekken over twee weken moeten uitspreiden.

Afgelopen woensdag hebben we de opening van de kinderboekenweek gehad. Alle leerkrachten hadden zich ‘griezelig’ verkleed en een rustig of misschien wel spannend plekje op het plein gezocht om even lekker voor te lezen. De kinderboekenweek is elk jaar weer een mooi moment om het lezen van de kinderen te stimuleren. In deze weken lezen de meeste leerkrachten net even wat vaker voor en geven wij de kinderen de mogelijkheid te ontdekken of zij ook een voorleestalent hebben. Daarom organiseren we de voorleeswedstrijd voor de midden- en bovenbouw. Volgende week zal in alle groepen van de middenbouw de voorrondes worden gehouden voor de ‘middenbouw voorleeswedstrijd’, uiteindelijk zal uit deze voorrondes een groepswinnaar rollen en dit kind mag dan zijn of haar klas vertegenwoordigen in ‘de’ enige echte ‘middenbouw voorleeswedstrijd’ met jury, presentator en wisselbeker! Deze wedstrijd zal aanstaande vrijdag worden gehouden. Als uw kind mag meestrijden voor de beker dan krijgt u van de coach van uw kind een uitnodiging, want daar wilt u natuurlijk bij zijn en dat snappen we!

Denkt u komende week nog aan de schoolfotograaf? Op de site onder het kopje ‘schoolfotograaf’ (schatbewaarder week 39) vindt u hierover meer informatie.

Op de foto hiernaast ziet u Thirza druk aan het werk tijdens de ‘cultuurworkshop’ van juf Marij.

Voor nu een fijn weekend!

Het middenbouwteam.


Aanmelden voor de Schatkamer

Indien u de keuze gemaakt heeft om uw kind aan te melden op de Schatkamer, ontvangen we graag zo snel mogelijk van u de aanmeldingsgegevens. Zo kunnen we tijdig inschatten hoe we de groepen kunnen verdelen en of er mogelijk nog extra leerkrachten nodig zijn om de groepen te bemannen/vrouwen.

Aanmelden voor de Schatkamer

In ieder geval graag wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar 4 jaar wordt, maar ook voor de jaren erop hebben wij het graag tijdig in beeld!

De aanmeldingsgegevens kunt u opvragen bij Joyce op de administratie of bij de directie! Alvast bedankt!


Schoolvoorlichting nieuwe ouders

Heeft u binnenkort een zoon of dochter die 4 jaar wordt en heeft u nog geen kinderen op de Schatkamer zitten en u bent heel nieuwsgierig naar ons Kindccentrum?

Schoolvoorlichting nieuwe ouders

Gedurende het hele jaar hebben we een aantal ochtenden (meestal de eerste donderdagochtend van de maand, m.u.v. vakanties en schoolvrije dagen) geprikt om meer tijd in te ruimen om geïnteresseerde nieuwe ouders te informeren over de Schatkamer. Deze ochtend is er ruimte voor ouders om vragen te stellen en geven we een presentatie aan de ouders. Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee informeren we met een presentatie de aanwezige ouders over onze visie en ons onderwijs. Aansluitend is er een rondleiding door de school en kunt u de theorie in de praktijk zien. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdagochtend 2 november om 9:30 uur. Mocht u tijd hebben, dan bent u van harte welkom om aan te sluiten! Op die ochtend hebben we alle tijd voor u om vragen te beantwoorden e.d. Mocht deze datum niet uitkomen, dan kunt u ook aansluiten op een volgende data.

De volgende data van de informatieochtenden zijn:

  • Donderdagochtend 7 december
  • Donderdagochtend 11 januari
  • Donderdagochtend 1 februari
  • Donderdagochtend 8 maart
  • Donderdagochtend 7 juni
  • Donderdagochtend 5 juli

Misschien ook leuk om alvast te noteren: op vrijdagochtend 6 april hebben we een Grote Peuterdag. Op deze ochtend kunt u samen met uw zoon of dochter langskomen om sfeer te proeven!

Daarnaast posten we op onze Facebookpagina regelmatig foto’s en berichten over wat ons op de Schatkamer bezighoudt. Een soort van digitaal voorproefje! Uiteraard kunt u ook op onze site nog meer informatie vinden. Hier kunt u ook de schoolgids downloaden.

Graag tot ziens op een van deze data op De Schatkamer!


Werkzaamheden pad langs Doomijn i.v.m. aanleg station

Vorig jaar is er een tijdelijk pad aangelegd vanaf de parkeerplaats aan de Bergentheimstraat langs Doomijn naar het schoolplein van De Schatkamer. Dit was een tijdelijk pad.

Werkzaamheden pad langs Doomijn i.v.m. aanleg station

Nu de werkzaamheden rondom het station steeds meer in een afrondende fase komen wordt het pad in de herfstvakantie opnieuw aangepakt en nu ook definitief bestraat. Dit in verband met de fietsenstalling voor onze school die hier in de toekomst door de gemeente zal worden aangelegd. Zo kunnen we daar in de toekomst onze fietsen veilig parkeren. Dit betekent wel dat de fietsenparkeerplaats naar de Rozenpad straks niet meer beschikbaar is. Uiteindelijk kunnen de fietsen geparkeerd worden op de stoep tussen de “nietjes” aan de Wijngaardstraat of in de nieuw aan te leggen fietsenstalling aan de zijde van de station aan de Bergentheimstraat.


Video-opnamen t.b.v. professionalisering

Niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten op de Schatkamer zijn continue aan het werken aan hun eigen ontwikkeling.

Video-opnamen t.b.v. professionalisering

Een aantal leerkrachten volgen een studie of cursus, maar ook via collegiale consultaties wordt er gewerkt aan de eigen professionalisering. Af en toe komt het voor dat de leerkracht gefilmd wordt in de klassensituatie om het leerkrachtgedrag in beeld te brengen. De opnamen die voor deze doeleinden worden gebruikt zijn alleen voor intern gebruik en heeft dus als doel om de leerkrachtvaardigheden te vergroten. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit melden bij de directie.


bovenbouwNIEUWS

Deze week stond vooral in het teken van de omgekeerd 10-minutengesprekken. Altijd weer een prettig moment om elkaar te ontmoeten en heldere verwachtingen uit te spreken over het komende jaar.

bovenbouwNIEUWS

In november volgen de reguliere portfoliogesprekken. U ontvangt tegen die tijd een uitnodiging van ons voor het volgende gesprek. Tijdens de portfoliogesprekken richten wij ons op de ontwikkeling die uw kind de eerste periode in groep 7 of groep 8 heeft doorgemaakt.

Verder is deze week de Kinderboekenweek van 2017 gestart met het thema ‘Gruwelijk eng!’. Woensdagochtend was het even ‘gruwelijk eng’ op het schoolplein, alle meesters en juffen stonden verkleed op het schoolplein om jullie te ontvangen voor deze schooldag. Tijdens de Kinderboekenweek willen we extra aandacht besteden aan het lezen van boeken en we hopen dat kinderen ook deze week gaan ervaren hoe ontzettend leuk het is om te lezen! Bij de Kinderboekenweek hoort ook altijd de voorleeswedstrijd. Een heel aantal kinderen van de bovenbouw willen dit jaar graag weer meestrijden voor de titel: voorleeskampioen van de Schatkamer! Aanstaande dinsdag en woensdag zijn de voorrondes in de stamgroepen en de winnaars van de drie stamgroepen zullen meedoen aan de voorleeswedstrijd van de Schatkamer op vrijdag 13 oktober. De kinderen die meedoen hebben een formulier meegekregen waarin staat beschreven waar de deelname aan moet voldoen. Dit zijn dezelfde regels als bij de Nationale Voorleeswedstrijd, want de winnaar van de Schatkamer krijgt niet alleen de wisselbeker, maar mag ook naar de voorrondes van Zwolle.

Op de foto bij deze Schatbewaarder ziet u vijf leerlingen uit groep 7/8B die druk bezig zijn om de weektaak in hun agenda in te plannen: een belangrijke vaardigheid die we de kinderen in de bovenbouw graag willen aanleren. De weektaak begint steeds rijker te worden. Zoals u in de vorige Schatbewaarders heeft kunnen lezen zijn we de afgelopen weken gestart met Engels en het thema voor de komende 5 weken. Ook hier zitten opdrachten bij die weer op de weektaak terecht komen. En dat naast het werk van rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen en zinsontleden! Elke dag is er ruimte om zelfstandig te werken. Op de weektaak staat aangegeven wanneer iets af moet hebben. Als je al die informatie hebt, dan kan het plannen beginnen. Want als je iets op de donderdag moet inleveren, is het dan een handige keuze om hier op woensdag aan te beginnen? We laten de kinderen dit zelf ervaren en proberen door goede coachingsvragen te stellen de kinderen hierin te begeleiden. Op maandag volgt er een reflectiemoment. We bekijken dan samen met de kinderen of het gelukt is deze week om alles af te krijgen en wat meegeholpen heeft aan het succes of falen hiervan. Belangrijke reflectiemomenten schrijven we op in ons rode schrift. Over een paar weken pakken we het portfolio erbij en zullen we deze evaluatiemomenten opnemen in ons portfolio. De kinderen van groep 8 hebben al een jaar kunnen oefenen met het plannen en het omgaan met een weektaak. Wij verwachten dan ook dat zij aan het einde van de week hun werk af hebben. Is dit niet het geval, dan krijgen ze het werk mee naar huis. De kinderen van groep 7 hebben we iets meer tijd gegeven om aan deze manier van werken te wennen. Niet al te lang, want na de herfstvakantie zullen we hier een stukje strenger op worden. Dan verwachten we ook van hen dat zij het werk af hebben gekregen op school.

Komende week zal ook de schoolfotograaf op de Schatkamer komen. Informatie hierover is te vinden in de Schatbewaarder van week 39.

Wij wensen u een heel fijn weekend toe!

Het bovenbouwteam


onderbouwNIEUWS

Gruwelijk eng!

onderbouwNIEUWS

Deze week is de Kinderboekenweek gestart met het thema ‘Gruwelijk Eng!’. Op woensdag werd de week geopend op het schoolplein. Heksen, monsters, spoken en andere griezelige figuren waren neergestreken op het schoolplein om voor te lezen uit spannende en griezelige boeken. Ouders en kinderen konden genieten van de vele verhalen zoals Hennie de Heks. In de groep is er verder gegriezeld en wordt er veel voorgelezen. Maar ook in de hoeken en tijdens de keuzeworkshops wordt er volop gewerkt binnen het thema. Zo zijn er monsters geknutseld, een heksenlied geleerd, spinnenwebben gemaakt van kapla en hebben de kinderen als echte monsters gedanst.

Deze week zijn ook de meeste 20-minuten gesprekken gevoerd. Voor een aantal kinderen was het best een beetje spannend zo’n gesprek met papa, mama en de juf. Er is met de kinderen over van alles gesproken en veel mooie talenten van de kinderen kwamen voorbij. In verband met de staking worden een aantal gesprekken volgende week gehouden. Tijdens de staking is er een grote afvaardiging van het team naar de manifestatie in Den Haag geweest om de actie kracht bij te zetten.

Denkt u eraan dat aankomende week de schoolfotograaf op school komt? Op de site onder het kopje ‘Schoolfotograaf’ (Schatbewaarder - week 39) kunt u zien wanneer de groep van uw kind aan de beurt is.

Fijn weekend!

Het onderbouwteam