rss rss

Vakantierooster schooljaar 2013 - 2014

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is definitief vastgesteld. Het rooster zal opgenomen worden in de nieuwe schoolgids. Dit rooster betreft alleen vakantiedagen. Marge/ studiedagen staan hierin niet opgenomen. Informatie daarover wordt op een later moment gecommuniceerd. Voor het plannen van vakanties is onderstaand schema wel handig alvast te hebben.


Door: Roeland Omlo

 

Eerste schooldag: maandag 19 augustus. Herfstvakantie: maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober. Kerstvakantie: maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari. Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari. Goede Vrijdag: vrijdag 18 april. Meivakantie: maandag 21 april (Tweede Paasdag) t/m maandag 5 mei. Hemelvaart: donderdag 29 t/m vrijdag 30 mei. Tweede Pinksterdag: maandag 9 juni. Zomervakantie: maandag 7 juli t/m vrijdag 15 augustus.

Wens ik u voor nu een heel plezierige meivakantie. Namens het team, Hans ​